11.9.0 İç ve dış yüzeyler için üniversal silindirik taşlama tezgahları

CADONEGHE (PD)