2.3.0 Sabit sütunlu dik işmilli işleme merkezleri

CADONEGHE (PD)
FIRENZE (FI)