2.3.0 Sabit sütunlu dik işmilli işleme merkezleri

BRESCIA (BS)
SALZANO (VE)