2.3.0 Sabit sütunlu dik işmilli işleme merkezleri

FIRENZE (FI)