22.4.10 Katmanlı üretim ve 3D yazdırma makina, sistem ve malzemeleri, diğer