22.4.5 Katmanlı üretim teknolojisi için diğer makine ve çözümler