28.2.5 Pnömatik, hidrolik ve elektrikli otomatik merkezleyen torna aynaları